Viešoji įstaiga, V. Krėvės pr. 84, LT-50385 Kaunas, tel./faks. (8 37) 31 05 19; el.p. mokykla@kbpvm.lt, kodas Juridinių asmenų registre 111964378; darbo laikas I-IV nuo 8 iki 16:30 val, V iki 15:45

 • Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum

 • Kuo labiau tobulinamės, tuo nuostabiau atrodo viskas aplinkui

 • Ne jėga, o atkaklumas nulemia didelių darbų įvykdymą

 • Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų

 • Kiekvienas, kuris nustoja mokytis, pasensta

Priėmimo į profesines mokyklas tvarka

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje vyksta nuo gegužės 20 d. Pagrindinio priėmimo prašymų registracija vyks iki rugpjūčio 7 d. Vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims iki rugpjūčio 12 d.

Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla suteiks pagalbą pildant prašymus internetu stojantiesiems, kurie atvyks į mokyklą adresu V. Krėvės pr. 84, Kaunas.

Darbo laikas I-IV 9:00-16:30, V 9:00-15:30. Dėl priėmimo mokytis galite konsultuotis telefonais (8 37) 31 05 19 ir (8 37) 31 20 32; el. p. mokykla@kbpvm.lt

 

STOJANČIŲJŲ Į 9 IR 10 KLASES DOKUMENTAI

PRIĖMIMAS Į PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGAS

PASIRINKIMO GALIMYBĖS 2020 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO
PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

 

 

Mokslas nemokamas. Mokytis priimami turintys vidurinį išsilavinimą arba išklausę vidurinio ugdymo kursą.

Specialybė įgyjama per 7 mėnesius.

Programos apimtis 45 kreditai (tęstiniam profesiniam mokymui, 35 mokymosi kreditai)

Suteikiamos socialinės garantijos.

Kompetencijos

 1. Pažinti profesiją.
 2. Saugiai elgtis ekstremaliose situacijose.
 3. Reguliuoti fizinį aktyvumą.
 4. Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti.
 5. Padėti vaikams pasirūpinti asmens higiena.
 6. Organizuoti vaikų maitinimą.
 7. Padėti vaikams tvarkytis asmeninius daiktus.
 8. Užtikrinti vaikų saugumą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
 9. Teikti pagalbą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui komunikuoti su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) ir kitais specialistais.
 10. Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuoti ugdomąsias veiklas ir žaidimus.
 11. Padėti vaikams ugdytis bazinius įgūdžius.
 12. Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.

Pasirenkamosios kompetencijos

 1. Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui kurti šventinę aplinką.
 2. Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui šventės scenarijų pritaikyti pagal vaikų pomėgius.
 3. Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui ugdyti vaikus, augančius kitoje kultūrinėje, kalbinėje aplinkoje.
 4. Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui ugdyti vaikus, augančius nepalankioje socialinėje, ekonominėje aplinkoje.

Karjera

Asmuo, įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir (arba) nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programą.

Praktika ir bendradarbiavimas

Mokykla- darželis„ Rūtelė“, Lopšelis- darželis „Volungėlė“, Menų darželis „Etiudas“, UAB Reabilitacijos klinika „Medicus“, VŠĮ Edukacijos centras „ Saulėtekis“, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras.

Modulinė mokymo programa

Privalomieji moduliai

Kreditai

Įvadas į profesiją* 1
Vaikų priežiūra ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke 15
Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą 15
Įvadas į darbo rinką 5

Pasirenkamieji moduliai*

 
Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuojant vaikų renginius ir šventes 5
Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdant vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, ugdomąją veiklą 5

Privalomos kompetencijos*

 
Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1
Fizinio aktyvumo reguliavimas 1
Darbuotojų sauga ir sveikata 2

Naujienų archyvas

Powered by mod LCA

Svetainėje lankosi 212 svečių ir nėra prisijungusių narių

iso9001

pasiekimai

Viešoji įstaiga, V. Krėvės pr. 84, LT-50385 Kaunas, tel./faks. (8 37) 31 05 19, el.p. mokykla@kbpvm.lt, kodas Juridinių asmenų registre 111964378; darbo laikas I-IV nuo 8 iki 16:30 val, V iki 15:45

logo.PPARLSUOmniteksBaltijalogo.dirbalogo.Zeimiologo.kaunoMuziejus logo.randu